Wat kosten de yogalessen?

Je betaalt als vaste deelnemer een vast tarief per kalendermaand en krijgt daarvoor het recht op één yogales per week.

De kosten van yogalessen zijn sinds 1 januari 2019: € 41,25 per maand.

Alleen:

 • bij tussentijdse instroom wordt het lesgeld voor de eerste maand berekend vanaf de eerste les van instroom;
 • voltijd studenten aan één van de Almeerse MBO- of HBO-instellingen krijgen 15% korting;
 • leden van de Almeerse studentenvereniging Endzjin krijgen zelfs 25% korting op het lesgeld;
 • de tweede deelnemer uit één en hetzelfde huishouden, dus wonend op hetzelfde adres en deel uitmakend van het daar wonende huishouden, krijgt 15% korting;
 • de derde deelnemer uit één en hetzelfde huishouden krijgt 50% korting;
 • een deelnemer die structureel twee lessen per week wil volgen, wordt voor het lesgeld gezien als een tweede persoon uit één huishouden krijgt voor de tweede les 15% korting.
 • deelnemers van vóór 1 januari 2014 betalen het oude tarief. Trouwe deelnemers worden zo beloond! Alleen de BTW-verhoging van 6 naar 9% is doorberekend.

Wat kosten losse yogalessen

Sommige mensen willen éénmalig of af en toe eens een yogales volgen. Dat kan, op basis van beschikbaarheid. De kosten van zo’n losse les bedragen € 12,– per les. Cursisten van Ganesha Almere betalen voor de losse zomerlessen € 10,50 per les.

Hoe vaak is er les?

 Bij Ganesha Almere worden er 12 lessen per week gegeven. De gewone yogalessen lopen vanaf eind augustus/begin september tot en met eind juni, 10 maanden. Tijdens enkele vakantieperiodes is er geen les. Deze vakantieweken staan aangegeven op deze site, onder (Lesdata). Het aantal lesweken in de tien lesmaanden bedraagt 39.

Vaste lesgroepen?

Ja, in principe wel. Als je inschrijft voor de yogalessen dan wordt je (rekening houdend met je voorkeur) ingedeeld bij één van de lesgroepen. Iedereen heeft dus een vaste lesgroep en lestijd.

Sommige mensen hebben door onregelmatige diensten niet de mogelijkheid om zich aan één vaste avond te binden. Daarvoor worden maatwerk-afspraken gemaakt.

En als je nou een keer niet kunt?

Wij bieden je waar mogelijk de gelegenheid om een gemiste yogales in te halen. Omdat er elke week met een lesthema gewerkt wordt, natuurlijk bij voorkeur diezelfde week, maar als dat niet kan dan kun je ook een andere week een keer extra komen. Alleen:

 • het inhalen van gemiste lessen is een service, geen recht;
 • inhalen kan alleen als er in de gewenste inhaalgroep afmeldingen of vrije plaatsen zijn;
 • inhalen kan alleen in het dan lopende lesblok. Opsparen van gemiste lessen en deze opnemen in een nieuw lesblok of tijdens zomerlessen is niet mogelijk;
 • het missen van lessen leidt nooit tot restitutie van het betaalde lesgeld.
 • de vrijdagmiddagles (Yoga Light) is een aparte groep, los van de andere lessen.

Hoe betaal je het lesgeld?

Per bank. Voor de avondlessen kun je kiezen tussen een maandelijkse betaling door het afgeven van een machtiging tot incasso, of zelf het lesgeld betalen door vooruitbetaling van het lesgeld voor het lesblok. Bij incasso zal elke maand rond de 27e het lesgeld voor de komende lesmaand worden afgeschreven. Zelf vooruitbetalen betekent dat je het lesgeld voor het eerste lesblok (sept-dec, dus vier maanden = € 166,–) of voor het tweede of derde lesblok (jan-mrt en apr-jun, dus drie maanden = € 124,50) voor het begin van het lesblok overmaakt op de bankrekening van Ganesha Almere.

Deelnemers die lessen volgen bij Saskia van der Laan maken met Saskia zelf afspraken over de betaling.

Hoe werkt het met een incasso?

Cursisten die Ganesha Almere toestemming geven voor een incasso doen dat met met doorlopende machtigingen. Iedereen, ook niet-cursisten kunnen met een éénmalige machtiging betalen als je producten koopt of inschrijft voor workshops. Losse yogalessen kunnen vooraf per bank betaald worden.

En als je tussentijds met vakantie gaat?

Graag je afwezigheid vooraf melden, zodat eventuele invallers terecht kunnen op de vrijgekomen yogamat van die week of weken. Je lesgeldverplichting loopt die vakantieweek gewoon door, net als de huur van je huis en je wegenbelasting. Wel kunnen we zien of de gemiste lessen ingehaald kunnen worden, door een of meerdere keren een extra les te volgen.

En als je wilt stoppen met de lessen?

Door je inschrijving en je plaatsing verbindt jij je tot deelname aan en betaling van de lessen. Tegen het eind van het lesblok wordt je expliciet gevraagd of je door gaat of stopt. Opzeggingen uiterlijk de 15e van de maand vóór de start van het lesblok doorgeven. Geef je niets door en geef je aan dat je wil doorgaan, dan verbindt jij je weer voor een volgend lesblok.

En als je tussentijds wilt stoppen?

Zoals gezegd kun je de deelname stopzetten aan het einde van het lesblok. Tussentijds stoppen kan alleen in bijzondere gevallen, ter beoordeling van Ganesha Almere.

En als je zwanger bent?

Deelname van zwangere vrouwen aan de yogalessen kan tot en met de derde, bij uitzondering tot en met de vierde maand van de zwangerschap. Zwangerschap is een reden voor tussentijdse uitstroom, met één kalendermaand opzegtermijn. Overstappen naar zwangerschapsyoga is aan te bevelen.