Home/Charitit

Tag: Charitit

 Genereus: met als synoniemen: gul, royaal, grootmoedig, maar ook: MILD.  Meer dan liefdadig is genereusiteit de dieper houding achter liefdadigheid. Het is vooral: zonder verwachtingen zijn, vanuit het besef dat verwachtingen, zowel bij de gever als bij de ontvanger, genereusiteit belemmert.  Begrip is een sleutelbegrip. Als dat begrip er niet of nog niet is, dan …

Latest Posts